Az Önkormányzat Szervezete
Rendeletek
SzMSz
Kábel TV
Ajánlás

Szervezet és működési szabályzatHét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV.12.) számú önkormányzati rendelete Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hét Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés e) pontja és az 1990. évi LIV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el.

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Hét Község Önkormányzat.
(2) Az önkormányzat székhelye, címe: Hét, Kossuth u. 76.
(3) Az önkormányzat működési területének megnevezése: Hét település közigazgatási területe.
(4) Az önkormányzat körjegyzőséget működtet, megnevezése: Sajónémeti-Hét-Sajópüspöki Körjegyzőség
(5) Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok névsorát az SZMSZ 1.sz. függeléke tartalmazza.
(6) Az önkormányzat képviselő-testület szerveinek megnevezése: polgármester, képviselő-testület ügyrendi bizottsága, körjegyzőség

Feladat és hatáskörök
2. §

(1) Az önkormányzat feladat és hatáskörök átruházásáról külön rendelet rendelkezik. 

(2) Az önkormányzat képviselő-testület a törvényi kötelező feladatokon kívül önként vállalt feladatként internet szolgáltatási hozzáférést és kábeltelevíziós rendszert működtet, szennyvízelvezetésére és tisztítására szennyvízcsatorna hálózat, szennyvíztisztító telep létrehozásához gazdasági társaságot hoz létre


II. Fejezet
A képviselő-testület működése

3.§  (1) A képviselő-testület létszáma: 5 fő

A Szervezeti és Működési Szabályzat teljes tartalma letölthető innen!