A református templom
A temető
Református Nőszövetség
Festett kazettás famennyezet:

A református templom

A község lakosságának 80 százaléka református vallású. Az írások szerint településünknek 1737-től egy fából készült temploma volt a falu közepén, amit 1790-ben bontottak el. Ennek a templomnak a tornya később, 1787-ben épülhetett, amit egykori felirata bizonyít, amely így hangzott:
„Ezerhétszáznyolcvanhétben
Épült templom s torony Hétben
Gondos József császár idejében
Amikor hazánk volt kenyér szükségben
Fel épült a templom Istennek dicsőségére.”
A putnoki lelkészi hivatalhoz tartozó Hét községbeli református templom 1786-87-ben a falu keleti szélén épült, késő barokk stílusban. Tornyát 1828-ban építették. A templomnak egy nyugati bejárata van, a torony alatti előtéren keresztül juthatunk a templomtérbe. A külső kapu fölött márványtáblán „Ujváry Ignác 1827” felirat olvasható. A templomnak két harangja van, a nagyobbik 225 kilogrammos, amit Seltenhofer Frigyes öntött 1894-ben Sopronban. Rajta ez az írás található:
"Mind nemes, reformált hitben az úr nyája,
Amikor én lettem Hétnek hangzó szája.
Szólottam is Hétnek nem egyszer, de hétszer,
Bár hallaná meg Hét szómat naponta hétszer."
A kisebb harang 75 kilós, melyet Szlezák László öntött 1933-ban Budapesten. Harmóniuma 12 regiszteres. A templom épületében régi ónedényeket is őriznek. Kegyszerei között van egy ónkehely 1757-ből; a hitközösség büszkélkedhet ónkannáival az 1743-as, illetve az 1744-es évekből; és a hétiek birtokában van egy óntányér 1737-ből. A templom ezüstkannája 1811-ben készült. A templom 15 x 8 méter alapterületű, átépítve nincs.
Faberendezése a következő:
1. festett kazettás famennyezet
2. nyugati karzat
3. szószékkorona
4. úrasztala
5. Mózes-szék
6. padok
A templom 18. századi famennyezetét közel ötven évig nádstukatúr, meszelés fedte. 1993-ban a belső felújítás alkalmával került újra elő az 1780-as években készült deszkamennyezet. Alapterülete: 15 x 7,9 méter, 118,5 m2. A teljes mennyezet 8 x 8, 64 kazettából áll, ebből 4 kazettányi részt a középen elhelyezkedő úgynevezett „láda” (királykazetta) foglal el. A mennyezet anyaga fenyőfa. A templom hosszirányában négy, körülbelül 3,7 méter hosszú és átlagosan körülbelül 0,85 méter szélességű deszka található, amelyet kovácsoltvas szögekkel erősítettek a fenyőfa kötőgerendákhoz. Egy-egy deszkasávra két kazettát festettek fel. A kazetták átlagban 1,85 x 0,85 méter méretűek.
1 2 3