A református templom
A temető
Református Nőszövetség

A református templom - 2
A mennyezet festése:
A famennyezeten két különböző korú festékréteg található.

A 18. századi réteg szerves kötőanyagú temperafestés. Díszítése alapján a 18. század második felében elterjedt, úgynevezett medaillonos festésű kazettás mennyezetek közé tartozik. Hasonló stílusú famennyezetek az egykori Gömör vármegye több református templomában előfordulnak, így például Tornakápolnán, Zádorfalván, Edelényben.
A mennyezet kazettája azonos festésű. A deszkák alapszíne középkék. A kazetták közepén piros keretben (medaillon) törtfehér alapszínen két sárga szirmú virágfej látható fekete kontúrozással. A fehér alapszínű részen fekete színű vonalháló található, és kazettánként váltakozva piros, kék foltok jelennek meg.

A 18. századi festést közvetlenül lefedi a 19. századi réteg, amely a medaillonos díszítéshez hasonlóan minden kazettában azonos. A kék alapszínre úgynevezett patron (sablon) segítségével egész alakos, búzakévét tartó puttókat festettek fehér és fekete színezéssel. A puttók köré, ugyancsak sablonnal, bronzporral megfestett csillagok kerültek.

Nyugati karzat:

A közel 8 méter hosszú bejárat fölött elhelyezkedő karzatot két faoszlop támasztja alá, a mellvéd középső része előre ugrik. Ezen a szakaszon rácsos az egyébként osztatlan, alsó és felső párkánnyal díszített mellvéd. A jelenlegi barna színű olaj átfestés alól súrlófényben jól kivehetően előtűnik a 18. századi ornamentális festés, amely mellett a 19. században készült famennyezet festésével azonos csillagos festés is megjelenik. A karzat faanyaga fenyő, szerkezete ép. Helyenként rovarfertőzés nyomai láthatók a mellvéd faanyagán. Kiegészítés: A templom bejáratához vezető járda mindkét oldalán emlékoszlopokon elhelyezett öntvénytáblák emlékeztetnek az első világháborúban elesett hősökre. A templomtól jobbra tufakőből rakott nagyméretű emlékmű áll, rajta a bronz dombormű gránátot dobó harcost ábrázol. Márványtáblákon a hősök nevei olvashatók.

Szószék-korona:

A szószék a templom déli oldalán áll. Lábazata, kosárrésze téglából épített. A különleges, szép formájú kosár fehérre meszelt. A kosarat és a koronarészt a falon elhelyezett festett fatábla kapcsolja össze. Rajta bibliai idézet, valamint a berendezés készítésének dátuma „1787” olvasható. A szószékkorona és az említett tábla helyreállítására az egyház önerőből vállalkozott. A restaurálás a tárgyak konzerválását és a 18. századi, jó állapotban lévő festés bemutatását tűzte ki célul. A munka 1997-ben készült el.

Úrasztala:

A fenyőből készült asztal négyszögletes, sarkain, oldalain ívesen lekerekített lappal és tömör, tárolásra alkalmas lábazattal 1778-ból származik. A többször átfestett úrasztala restaurálásának során viszonylag jó állapotban került elő a 18. századi festés, és ismét láthatóvá vált az asztallapra festett évszám is.

1 2 3